Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.4.20161 Rekisterinpitäjä

Suomen Hippos ry
Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
Vaihde 020 760 5002 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suvi Hakkarainen
Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
suvi.hakkarainen @hippos.fi

3 Rekisterin nimi

Ravimaailma.fi -palvelun asiakas- ja viestintärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen Hippos ry:n ja suomalaisten raviratojen sekä Suomen Hippos ry:n tytäryhtiöiden henkilöasiakassuhteiden hoitaminen, etujen ja palveluiden tuottaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
Rekisterin tietoja voidaan käsitellä Suomen Hippos ry:n, suomalaiten raviratojen sekä Suomen Hippos ry:n lukuun työskentelevien yhteistyökumppanien toimesta.
Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Markkinointiviestintä ja rekisteriä käyttävien tahojen asiakassuhteen hoitaminen ja asiakkaan tunnistaminen
 • Ravimaailma-sivuston ja mobiilisovelluksen sekä palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen Ravimaailma-sivuston ja mobiilisovelluksen personointi ja mainonnan kohdentaminen
 • Ravimaailma-sivuston ja mobiilisovelluksen käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Ravimaailma.fi palvelun asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tietoja seuraavista asiakkaista (jäljempänä yhdessä "Asiakkaat" ja yksittäin "Asiakas")

 • Henkilöt, jotka ovat jonkin yllä mainitun tahon asiakas- tai markkinointirekisterin jäseniä ja hyväksyneet tietojensa käsittelyn Ravimaailma.fi-asiakasrekisterissä
 • Henkilöt, jotka ovat tilanneet jotain Ravimaailma.fi-palvelun asiakasrekisterin perusteella tuotettavia palveluita, kuten sähköisiä uutiskirjeitä
 • Henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Ravimaailma.fi-palvelun käyttäjiksi tai tehneet ostoksia verkkokaupassa

Henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Ikä/Syntymäaika
 • Sukupuoli

Yhteystiedot:

 • Sähköposti
 • Matkapuhelinnumero
 • Osoite
 • Asuinpaikkakunta
 • Markkinointiluvat sähköpostitse tai puhelimitse

Asiakkuuteen ja sisältöjen käyttöön liittyvät tiedot, kuten:

 • Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
 • Käyttäjätunnus
 • Asiakassegmentti- sekä profilointitiedot
 • Asiakkaan asuinpaikkakunnan mukainen lähin ravirata
 • Tiedot tilatuista ja käyttöönotetuista palveluista (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaukset, muistutukset tai mobiilisovelluksen lataus)
 • Mainonnan ja suoramarkkinoinnin toimivuudesta saatavat tiedot (esimerkiksi uutiskirjeiden avaukset ja klikkaukset)
 • Verkkopalvelun sisällön käytöstä saatavat tiedot
 • Asiakaspalaute sekä kyselyiden vastaukset ja muut palvelun kautta vastaanotetut viestit
 • Verkkokauppa-asiointiin liittyvät tiedot
 • Tiedot raviradan palvelujen käytöstä sekä etujen lunastuksista
 • Tiedot verkkopalvelusta ostettavien lippujen tai varattujen palveluiden käytöstä
 • Verkkokaupan maksutapahtumatiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä palveluun, päivittäessä omia tietojaan, käyttäessä Ravimaailma.fi:n palveluja, sovellusta tai verkkokauppaa, asiakkaan vastaanottaessa markkinointiviestintää sekä osallistuessa asiakastapahtumiin.
Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää Väestörekisteriä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämä kieltorekisteriä sekä muita vastaavia rekistereitä.
Rekisterissä voidaan käsitellä myös ulkoisista tietolähteistä saatuja tietoja. Tällaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitetut kolmansien osapuolten rekisterit tai Suomen Hippos ry:n yhteistyökumppaneiden rekisterit.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Suomen Hippos ry voi käyttää rekisterin käsittelyssä yhteistyökumppaneita rekisterin tarkoituksen mukaisen tietojenkäsittelyn toteuttamiseksi.

8 Evästeiden käyttö

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi.
Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeitä käytetään myös erilaisille asiakasryhmille tarkoitetun personoidun sisällön näyttämiseen sivustollamme.
Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
Kolmansien osapuolten evästeitä voit hallita täällä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Markkinoinnin kohdistuksessa käytetään yhteistyökumppaneita, joiden palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
Asiakkaan kanssa sovitut tiedot voidaan asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä julkaista sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
Ainoastaan määrätyillä Hippoksen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

11 Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.
Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen ilkka.nisula@hippos.fi.
Käyttäessäsi tarkastusoikeuttasi tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.