Ilman kenkiä kilpaileminen ei ole sallittua aikavälillä 15.11. - 15.3.

Ilman kenkiä kilpaileminen on kielletty aikavälillä 15.11.2016 - 15.3.2017


Kengitystietojen Ilmoittamisen ajankohta

Kengitystieto on ilmoitettava viimeistään 1 tunti ennen lähdön esittelyä tai T‐pelikohteissa viimeistään 1 tunti ennen ensimmäisen kohdelähdön esittelyä.


Kengitystietojen tallentaminen

  • Heppa‐järjestelmässä on mahdollisuus ilmoittaa kengitystiedot jo kilpailuun ilmoittamisen yhteydessä.
  • Voit ilmoittaa kengitystiedot lähtölistojen julkaisun jälkeen myös Oma Tallin kohdassa ”Kengitystietojen syöttö”. Tiedon voi päivittää esimerkiksi ravipäivän aamuna tai matkalla raveihin.
  • Kengitystieto ilmoitetaan viimeistään ravipaikalla sisäänkirjoitukseen.
  • Myös viime hetken muutokset tulee aina ilmoittaa sisäänkirjoitukseen.


Rangaistusohjesääntö § 47

  • Jos kaviosta tulee kavionpohjan kulumisesta johtuen verta startin jälkeen tai kavion pohja on muutoin selvästi puhjennut ja kilpailueläinlääkäri kengitysseppää kuultuaan arvioi tämän muutoksen johtuvan liiasta kavion kulumisesta, määrätään valmentajalle 300 - 500 euron sakko ja hevoselle 10 - 20 vrk:n kilpailukielto. Hevonen voidaan määrätä harkinnan mukaan myös eläinlääkärin tarkastukseen ennen kilpailukiellon purkua.
  • Ilman kenkiä kilpaileminen on kielletty 15.11.-15.3. välisenä aikana. Mikäli esittelyyn tultaessa tai esittelyn jälkeen havaitaan, ettei hevosella ole kaikki kengät jalassa, jää hevonen lähdöstä pois. Jos kilpailun jälkeen havaitaan, että hevonen kilpaili ilman kenkiä, suoritus mitätöidään, palkintoa ei makseta ja valmentajalle määrätään karkea, vähintään 300 euron sakko ja mahdollinen ajo-/kilpailukielto. Hevosen hylkääminen ei vaikuta Toto-peleihin.
  • Mikäli tieto kengittä ajamisesta ilmoitetaan määrättyä aikaa (1 tunti) myöhemmin, mutta kuitenkin ennen kyseisen lähdön esittelyä, on rangaistus valmentajalle 50 euron sakko.
  • Mikäli lähdön jälkeen käy ilmi, että valmentajan ilmoittama kengitystieto on virheellinen tai se ilmoitetaan vasta esittelyn jälkeen, on rangaistus valmentajalle 150 euron sakko.